Värmepumpar

Om värmepumpar

Luft luft Luft vatten Bergvärme

Så fungerar det

Värmepumpar får sin höga effektivitet, i vissa fall en verkningsgrad på 500%, genom att de tar sin energi från en extern källa (luft, berg, sjö). Detta gör att en värmepump kan drastiskt sänka dina uppvärmingskostnader.

Rent tekniskt kan man likna en värmepump med ett bakvänt kylskåp. Ett köldmedie kondenseras under högt tryck och förångas i ett slutet system. Detta alstrar värme som sprids i ditt hem.

Det är eftersom köldmediet kan få energi från t ex utomsluft (något även den minsta tomt har fri tillgång till) som de kan utvinna så mycket som 5kW värmeenergi från 1kW elenergi.

Typer av värmepumpar

Luft/Luft

Luft/luft värmepumpEn luft/luft värmepump är den enklaste formen av värmepump. Den består av en utedel som hämtar värme från luften och en innedel som värmer luft inomhus och sprider denna. De är relativt enkla att installera och innebär en god besparing till en låg investering.

Det man bör tänka på när man skall köpa är värmepumpens kapacitet. Att ha en för liten värmepump i ett för stort hem innebär att värmepumpen kommer jobba mycket hårdare och därmed sänka sin effektivitet. Det man också bör tänka på är om det finns funktion för underhållsvärme.

Luft/Vatten

Luft/vatten vämrepumpLuft/Vatten skiljer sig från luft/luft på det sättet det sprider värmen inomhus. Ett luft/vatten-system sprider värme genom ett vattenburet system som vattenradiatorer eller golvvärme. Den här sortens värmepumpar är något svårare att installera än en luft/luftvärmepump. De kan dock använda befintliga system för att sprida värme i huset, kan värma tappvatten, samt innebär en mycket hög besparing över ett år.

Luft/vatten är en väldigt intressant lösning om det inte finns möjlighet att borra efter bergvärme.

Bergvärme

BergvärmeBergvärme utvinner energi från grundvattnets temperatur. Det krävs alltså att man borrar ett hål som är mellan 50 till 200 m djupt. Detta gör givetvis att bergvärme har en mycket högre investeringskostnad än andra system. Det är dock det system som gör högst besparingar och det funkar med samma effekt året runt. Oftast höjer det även värdet på fastigheten.

Intallation kan ta 1-3 dagar men efteråt kommer det inte synas någon påverkan på tomten. Bergvärme kan oftast använda sig av befintliga system för att sprida värme i huset.

Jämför

  Luft/Luft Luft/Vatten Bergvärme
Investeringskostnad Låg Medel Hög
Verkningsgrad Medel Hög Mycket hög
Installation Enkel Medel - Avancerad Avancerad

Till offert-förfrågan:

Luft luft Luft vatten Bergvärme