Offert - Luft-vattenvärmepump

Hur stort hus har du? Ska värmepumpen kopplas till tappvattnet? Var så specifik du kan!

Läs om luft-vattenvärmepumpar!


(Lämna tom)

Tillbaka till värmepumpoffert.

Vad ska jag tänka på inför köp av luft-vattenvärmepump?

Du kommer att komma i kontakt med en eller flera försäljare/installatörer under din process i att installare luft-vattensystem. Följande frågor bör du att diskutera när installatören är på plats i ditt hem för att ge dig en offert.

  • Se till att du får ett system som har större kapacitet än ditt behov. Hur omfattande är är vattenradiatorsystemet och eventuell vattenburen golvvärme? Ska pumpen kopplas även till tappvattnet? Hur stor kapacitet behöver i så fall pumpen för att täcka din användning? 
  • Ska systemet dockas till någon annan typ av värmekälla? Så som vedpanna eller solpanel? Krävs det i så falla något extra för att det ska fungera bra?
  • Kan du behålla befintlig vattentank eller är det kanske dax att införskaffa en helt ny? Vissa luft-vattenvärmepumpar från Bosch säljer hydroboxen (inomhusdelen) i samma enhet som vattentanken.