Offert - Luft-luftvärmepump

fujitsultn.jpgFormulera så utförligt du vill vilket behov du har samt vilka dina förutsättningar är, så hör vi av oss så snart som möjligt.

Läs om luft-luftvärmepumpar!


(Lämna tom)

Tillbaka till värmepumpoffert.

Vad ska jag tänka på inför köpet av en luft-luftvärmepump?

I din kontakt med försäljare av luft-luftvärmepumpar och installationer finns det ett antal saker du bör tänka på:

  • Köp en pump som har tillräckligt med kapacitet för att värma just ditt hus. Ditt hus är specifikt vad gäller bland annat yta, planlösning, isolering och gegrafiskt läge. Dessutom är det bra att veta att det är bättre med en lite för stor pump än en lite för liten.
  • Underhållsvärme eller inte? Behöver du kunna ställa in termostaten för en temperatur inomhus än +16 grader? Detta kan vara lämpligt för installation i fritidsbostäder och garage. I så fall bör du se till att den modellen du får rekomenderat har funktion för så kallad underhållsvärme. 
  • Är effektivitet viktigt? Vissa pumpar klarar sig längre ner i gradtalen under vintern än vad andra gör. Generellt är det viktigare att ha en pump som klarar både kyla och milt väder än en som är väldigt effektiv i bara +7 grader. Klarar den båda kalla och milda temperaturer så kan du räkna med en bättre årsvärmefaktor. (Årsvärmefaktor är hur många kW värme du får ut per förbrukad kW elektricitet.)
  • Glöm inte att nyttja ROT-avdrag som gör själva arbetskostnaden för installationen 50% billigare!